Hemeroteca - Gipuzcoa
This is a free and fully accessible list of newspapers from the Basque county Gipuzcoa, made available through Gipuzkoa.net. The newspapers are published in Basque and in Spanish. At the moment the list of available newspapers for the 19th and 20th centuries is the following:
 • Almanaca berria edo egunaria
 • Almanak berria edo Ziberouko eta Basa-Na
 • Almanak uskara edo Ziberouko egunaria
 • Amayur: Jaun-Goikoa eta Lege-zarra
 • Argia
 • Armanac dera Mountanho
 • Avance marino
 • Bai, jauna, bai
 • Baserritarra
 • Bertsolariya
 • Bizkaitarra 1893-1895
 • Centro, El
 • Crisol: semanario anarquista
 • Cántabro: periódico tradicionalista, El
 • Diario Vasco, El
 • Día, El
 • Egunaria
 • Egunariya
 • Escualdun almanaca edo egunari berria
 • Escualdun laborarien adiskidea
 • Escualduna
 • Eskualdun Ona
 • Eskualdun gazetaren almanaka
 • Eskualdun onaren almanaka
 • Euskadi roja
 • Euskal Esnalea
 • Euskal-Egundi chikiya
 • Euskal-Erria (1880-1904) - San Sebastián
 • Euskal-Erria (1931-1932) - Bilbao
 • Euskal-Esnalearen egundiya
 • Euskalerriaren alde
 • Euzkadi
 • Euzko: Jaun-Goikoa eta Lagi-zarra
 • Frente Popular
 • Gure herria
 • Gure izarra
 • Herria
 • Kristau ikasbidea
 • Napartarra: Jaun-Goikoa eta Lege-zarra
 • Pueblo vasco:diario indep.(1903-1936),El
 • Trabajadores
 • Unidad
 • Valencia
 • Vida vasca
 • Voz de España, La
 • Yakintza
 • Last update

  Monday, 8 August 2011 - 6:15pm
  Share/Save
  Rating: 
  Your rating: None
  0
  No votes yet
  Country: 
  Language: 
  Subject: 
  Type of source: