Digitisation at the Huygens Institute of Netherlands History
This is the digital library of the Institute of Netherlands History (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis - ING): "The Rijks Geschiedkundige Publicatiën (RGP) is a series of source editions, the first volume of which was published in 1905. Today, the series comprises 450 volumes that contain documents about the history of the Netherlands. The Huygens ING is in the process of digitising the RGP series and has developed an application that makes it possible to browse the pages online. The online version aims, as far as possible, to be a faithful replica of the original edition. At the same time, efforts have also been made to exploit the new opportunities afforded by an electronic publication by making it possible to search the text and, where possible, adding clickable lists of contents and/or indices. More information about the approach that was selected can be found under explanation." Since December 2007 (updated April 2011) the following publications (357 volumes in total) have been made available on the Internet. The table is reproduced directly from the ING website:
Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot. 7 delen. Digital Publication Description
Buitenlandse politiek van Nederland, 1914-1919. 6 delen. Digital Publication Description
Het Ontstaan der Grondwet, 1814-1815. 2 delen. Digital Publication Description
De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720, 19 delen. Digital Publication Description
Kroniek van Johannes de Beke tot 1430, 2 delen. Digital Publication Description
Dagboeken en aantekeningen van W.H. de Beaufort 1874-1918, 2 delen. Digital Publication Description
Andries Vierlingh. Tractaet van dijckagie, 2 delen. Digital Publication Description
Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie, 7 delen. Digital Publication Description
Bronnen voor de geschiedenis der Abdij Rijnsburg 1140-1620, 2 delen. Digital Publication Description
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd, 3 delen. Digital Publication Description
Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw, 3 delen. Digital Publication Description
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel 1590-1826, 4 delen. Digital Publication Description
Acta der Particuliere Synoden van Zuid-Holland 1621-1700, 6 delen. Digital Publication Description
Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam 1510-1672, 3 delen. Digital Publication Description
Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810, 2 delen. Digital Publication Description
Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1940-1945, 8 delen. Digital Publication Description
Groen van Prinsterer. Schriftelijke nalatenschap: Bescheiden 1821-1876, 2 delen. Digital Publication Description
Bescheiden Johan van Oldenbarnevelt 1570-1620, 3 delen. Digital Publication Description
Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten graaf van Portland 1656-1702, 5 delen. Digital Publication Description
Constituties en staatsregelingen Bataafse Tijd 1796-1806, 8 delen. Digital Publication Description
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1815, 22 delen. Digital Publication Description
Resolutiën Staten-Generaal. Oude en Nieuwe Reeks 1576-1625, 21 delen. Digital Publication Description
De VOC. Beschrijving door Pieter van Dam 1693-1701, 7 delen. Digital Publication Description
Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936, 3 delen. Digital Publication Description
Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, 20 delen. Digital Publication Description
Excerpta Romana, Bronnen der Romeinse Geschiedenis van Nederland, 3 delen. Digital Publication Description


Last update

Saturday, 17 March 2012 - 10:20pm
Share/Save
Rating: 
Your rating: None
0
No votes yet